Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Misijska krunica  

Misionari i misionarke se smatraju poslanima da donose poruku Evanđelja cijelome svijetu, posebno u pogledu promocije mira, pravde i zajedništva ljudi.
Jedan od načina kako da to čine je misijska krunica. Ona potiče molitve za misije, za pravdu i za cijeli svijet.
Zrna krunice u različitim bojama simboliziraju napore misionara u cijeloj Crkvi na svakom od pet kontinenata. Zrna svake desetice krunice imaju različitu boju:

• Zelena boja predstavlja Afriku
• Crvena Ameriku
• Bijela boja Europu
• Plava predstavlja Oceaniju
• Žuta boja predstavlja Aziju

Krunicu mole mali misionari OŠ Nikole Hribara iz Velike Gorice

Povratak