Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Towards the new evangelization  

Kršćanski Bog – Bog Isusa Krista

Piše dr. Milan Šimunović

Slučajno sam nedavno na radiju čuo glazbeni komentar jedne od tzv. svevremenskih opera vrhunskoga europskog skladatelja da je izvedba bila takva "da bi se i Bogu dopala da dođe na ovaj svijet". Zanimljivo, nemalen broj ljudi i nesvjesno Boga smješta izvan ovog svijeta. Istina, mi u Vjerovanju molimo da je Bog "radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa", ali često ne mislimo, kako je još sedamdesetih godina pisao vrhunski pokoncilski teolog J. Ratzinger (kasniji papa Benedikt XVI.), da stara udaljenost, odnosno podjela na "gore" i "dolje" više ne vrijedi, jer je utjelovljenjem Bog definitivno promijenio sliku čovjeka i svijeta, pozivajući čovjeka na sasvim drugačije shvaćanje samoga sebe. Tajna visine, označena riječju nebesa, ne znači da postoji doslovni silazak s "gornjeg kata" svijeta na niži, već se radi o Božjem "kretanju" prema čovjeku, još više o kretanju iz slave na križ, otkrivanju i približavanju ljudima.
Published | 1/5/2015

Read more


Utjelovljeni Bog

Piše dr. Milan Šimunović

Da bi bili radosni u vjeri, mnogi bi se, pa i praktični vjernici trebali rješavati blijedih spoznaja, štoviše i krive slike Boga, koje su plod ljudskog umovanja, pa i u nekome duhovnom štivu, kako bi se više približili Gospodinu života, Bogu prisutniku.

Published | 12/1/2014

Read more


Prema Bogu budućnosti u sadašnjosti

Piše dr. Milan Šimunović

U pokoncilskom vremenu počelo je prevladavati mišljenje da bi se u crkvenoj pastvi mnogo toga pomaklo na bolje kad bi ona bila osjetljivija za teme kao što su budućnost, obećanje i nada. U Vjerovanju na misi molimo: "I iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka." Iščekivanje budućega i dostignuća punine Božjega svijeta bitna je dimenzija kršćanske vjere.

Published | 11/3/2014

Read more


Back