Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Towards the new evangelization  

Naviještanje evanđelja Isusa Krista i kultura dijaloga (4)

Razmišljanje uz Dekret Drugoga vatikanskog sabora Ad gentes o misijskoj djelatnosti Crkve

Piše: mons. dr. Tomo Vukšić, vojni biskup u Bosni i Hercegovini


Published | 4/7/2017

Read more


Naviještanje evanđelja Isusa Krista i kultura dijaloga (3)

Razmišljanje uz Dekret Drugoga vatikanskog sabora Ad gentes o misijskoj djelatnosti Crkve

Piše: mons. dr. Tomo Vukšić, vojni biskup u Bosni i Hercegovini

Published | 3/9/2017

Read more


Naviještanje evanđelja Isusa Krista i kultura dijaloga (2)

Razmišljanje uz Dekret Drugoga vatikanskog sabora Ad gentes o misijskoj djelatnosti Crkve

Piše: mons. dr. Tomo Vukšić, vojni biskup u Bosni i Hercegovini

Published | 2/9/2017

Read more


Back