Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Na tragu nove evangelizacije  

Zrela vjera – znak za sva vremena

 Piše dr. sc. Snježana Mališa

Dokument Drugoga vatikanskog sabora Gaudium et spes donosi: „Crkva, naime, treba učiniti prisutnim i takoreći vidljivim Boga Oca i njegova utjelovljenog Sina time što se pod vodstvom Duha Svetoga neprekidno obnavlja i čisti. To se postiže ponajprije svjedočenjem žive i zrele vjere, to jest vjere koja je tako odgojena da može jasno proniknuti teškoće te ih prevladati: Divno svjedočanstvo takve vjere davali su i daju mnogobrojni mučenici. Ta vjera mora očitovati svoju plodnost time što prožimlje sav život vjernika, pa i profani, te što ih pokreće na pravdu i ljubav, posebno prema siromašnima.“ (GS, 21) Čini se da je ključno za razumijevanje i istinsko življenje poslanja kršćana zrela vjera, koja je odgajana da može i zna prevladati sve poteškoća i spremna je na mučeništvo. Govor o mučeništvu ne odnosi se samo na spremnost da se izgubi život za Krista, nego i na svakodnevno autentično življenje odnosa s Bogom, koji prožima sve trenutke, a napose na spremnost da se usred patnje i nevolje navijesti: „U tebe se uzdam Gospodine!“ Takva snaga vjere stavlja pred nas pitanje može li se odgajati za ljudsku i kršćansku zrelost ako znamo da je put zrelosti uvijek put osobnog prihvaćanja patnje i boli? Ako je patnja i bol temeljna sastavnica kršćanstva, kako se odgaja za zrelo življenje vjere? Kako se odgaja za mučeništvo u vremenu u kojem se neprekidno sve mijenja i nastoji ukloniti ili sakriti svaki oblik boli i patnje iz obzora suvremenog čovjeka?

Objavljeno | 12.4.2018.

Pročitaj više


Pomoć ili „štake“ u naviještanju

Piše dr. sc. Snježana Mališa

Svi znamo da je svjedočenje preduvjet misijskog djelovanja, ali se nameću dva temeljna pitanja: Kako svjedočiti u suvremenom svijetu i kada smo spremni svjedočiti u svakodnevnom životu? Činjenica je da praktično svjedočenje dolazi iz uronjenosti u iskustvo Isusa Krista, ali ta spoznaja nam ne olakšava i način djelovanja. Živimo u vremenu kad su nam dostupne informacije, kad smo okruženi mnoštvom različitih medija, koji nam omogućavaju brže i atraktivnije naviještanje, a svejedno se stječe dojam da izostaje učinkovitost i redovitost naviještanja. I nije problem u znanju da iskustvo susreta sa živim Bogom daje snagu da slijedimo njegov model misijskog djelovanja, niti u ekonomiji rasta ili opadanju broja vjernika, već u izostanku žara da želimo i znamo Boga utjeloviti u našu svakodnevicu i bezuvjetno ga životom naviještati.  
Objavljeno | 6.3.2018.

Pročitaj više


Odnos srca i razuma u naviještanju

Piše dr. sc. Snježana Mališa

Za djelotvorno naviještanje Božje riječi nisu presudne suvremene metode i tehnike naviještanja, nego navjestiteljevo osobno iskustvo živog Boga, iz kojeg se rađa autentičnost življenja poziva. Možemo reći da rast u vjeri kao preduvjet formiranja zrelih i zauzetih kršćana, a prema papi Benediktu XVI., odvija se kad je vjera življena kao iskustvo primljene ljubavi i „prenošena kao iskustvo milosti i radosti“. „Ona nas čini plodnima, zato što širi srce u nadi i omogućuje nuđenje svjedočanstva sposobnog donositi plod: otvara srca i razum onih koji slušaju za prihvaćanje Gospodnjeg poziva u prianjanju uz njegovu riječ, da bismo postali učenici.“
Objavljeno | 7.2.2018.

Pročitaj više


Povratak