Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Na tragu nove evangelizacije  

Naviještanje evanđelja Isusa Krista i kultura dijaloga (5)

Razmišljanje uz Dekret Drugoga vatikanskog sabora Ad gentes o misijskoj djelatnosti Crkve

Piše: mons. dr. Tomo Vukšić, vojni biskup u Bosni i Hercegovini

Objavljeno | 2.5.2017.

Pročitaj više


Naviještanje evanđelja Isusa Krista i kultura dijaloga (4)

Razmišljanje uz Dekret Drugoga vatikanskog sabora Ad gentes o misijskoj djelatnosti Crkve

Piše: mons. dr. Tomo Vukšić, vojni biskup u Bosni i Hercegovini


Objavljeno | 7.4.2017.

Pročitaj više


Naviještanje evanđelja Isusa Krista i kultura dijaloga (3)

Razmišljanje uz Dekret Drugoga vatikanskog sabora Ad gentes o misijskoj djelatnosti Crkve

Piše: mons. dr. Tomo Vukšić, vojni biskup u Bosni i Hercegovini

Objavljeno | 9.3.2017.

Pročitaj više


Povratak