Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Kliknite i otvorit će vam se  

Objavljeno | 1.8.2020.

Piše dr. sc. Krunoslav Novak

Ako pogledamo brzinu razvoja novih tehnologija i medija, možemo reći da knjiga napisana prije više od pet godina koja obrađuje pitanja vezana uz nove medije zapravo više nije aktualna. Naime u tako kratku vremenu, na prvi pogled neprimjetno, ali ipak vrlo intenzivno i nepovratno događaju se promjene u načinu komunikacije među ljudima, osobnog života i društvenih dinamika. Spomenut ću ovdje naslov knjige iz davne 2002. godine, koja je naslovljena Kliknite i otvorit će vam se: ideje za misiju Crkve na internetu (Cliccate e vi sarà @perto: spunti per la missione della Chiesa in Internet). Autori, Vincenzo Comodo i Gian Franco Poli, govore o mogućnostima navještaja evanđelja na internetu. Već na prvim stranicama ukazuju na prvu prepreku, a to je da je prostranstvo interneta puno sadržaja koji dovode u pitanje dostojanstvo čovjeka. Otkad su napisane te riječi i uočene poteškoće, prošla su gotovo dva desetljeća, pa bi se moglo očekivati da su se uz sva nastojanja zakonskih i etičkih kodeksa stvari poboljšale. No jesu li se poboljšale uistinu?

Ne može se stvarno reći da su sve novosti koje donosi razvoj tehnologije, od brzine i količine informacija pa sve do vjerodostojnosti sadržaja, poboljšale kvalitetu naših života i kvalitetu komunikacije. Zasigurno su važna na tom području zalaganja odgojnih i obrazovnih programa, prije svega za djecu i mlade, ali i za odrasle, da bi stekli zadovoljavajuću medijsku pismenost. Pomalo razočaravajuća činjenica o nekontroliranu porastu neprilagođenih i neistinitih sadržaja na internetu stavlja nas pred pitanje kako u virtualnom ambijentu, koji vrvi obmanama, prepoznati istinu, to jest, kada govorimo o navještaju evanđelja, kako Božju objavu i evanđeoske vrijednosti prenijeti u takvo okruženje. Iako se govori da je virtualni ambijent vrlo demokratičan, jer svatko može izreći svoje stajalište i svoje mišljenje, umjesto demokratičnosti veća je tendencija stvaranja anarhije, jer se često ne poštuju granice dobrog ukusa, poštovanja ljudske osobnosti i njegovih uvjerenja. Je li zaista moguće Božju riječ staviti u tu nemilosrdnu arenu i ostaviti ju na istoj razini na kojoj se nalaze i sve druge riječi i poruke, pa i one lažne i nedostojne čovjeka?
Reći ćemo da je važno pronaći načina da Božja riječ dopre i do takvih prostora, da u njih donese razliku, to jest da donese novost. Navjestitelj u takvu pristupu treba biti svjestan da istina kojoj je povjerovao neće biti uvijek dobro prihvaćena, no u svemu je ključna autentična dosljednost riječima evanđelja. Na ovom mjestu spominjem se Isusovih riječi kada govori učenicima: „Evo, šaljem vas kao janjce među vukove.“ (Mt 10, 16) Te riječi teško bismo shvatili ako bi ta Isusova poruka značila da svoje učenike šalje nezaštićene među ralje neprijatelja. No, ako bismo, s druge strane, pristupili kao vukovi, donijeli bismo isti način i samo povećavali nemir, neprijateljstva, netrpeljivosti i neistine. Ja bih ovdje stavio naglasak na drugu dimenziju, a to je da Isus želi da učenici donesu drugačiju logiku od one koja je ponekada dominantna. Isusovi učenici trebaju donijeti njegovu logiku, trebaju donijeti novi pogled na život, na svijet, na smisao ljudskog postojanja, koje svoje potpuno ispunjenje neće doživjeti na ovom svijetu ni u fizičkome ni u virtualnom prostoru. Možemo se naći u iskušenju da prihvatimo logiku i stilove komuniciranja koji su dominantni u društvenim medijima. Međutim, kada znademo da tamo često ne vlada logika objektivnog argumentiranja i traženja rješenja problema, nego potenciranje različitosti i napetosti, tad je potrebno unijeti nešto novo i drugačije. Napetosti i neprijateljstva koja se stvaraju u društvenim medijima nerijetko se prenose i u svakodnevne društvene odnose.
Imamo danas primjera svećenika, redovnika i redovnica, teologa i drugih vjernika laika koji se u areni internetskih prostranstava nastoje nositi s izazovom donošenja riječi istine. Svaki će od njih priznati da to nije lako, ponekad ćemo vidjeti i sami kako budu izloženi kad se neka njihova izjava izvlači iz konteksta, jer su ostavili prostora interpretaciji koja može biti višeznačna. No primijetit ćemo sigurno jesu li ukorijenjeni u svojim riječima u poruku evanđelja. Prema tome evanđelje ne poznaje kompromis, ali je važno objavljene istine govoriti na razumljiv način današnjemu čovjeku i vremenu.
Tomu čovjeku današnjeg vremena na dohvat su ruke mnogi različiti govori o vrijednostima života, o istini i smislu. Upravo su one riječi s početka ovog teksta, „kliknite i otvorit će vam se“, nadahnute Isusovim riječi kada govori: „Ištite, i dat će vam se! Tražite, i naći ćete! Kucajte, i otvorit će vam se!“ (Mt 7, 7) Danas imamo mogućnost na internetu uvijek pronaći odgovore (više ili manje precizne) na svako naše pitanje, biti u komunikaciji s drugima da izbjegnemo samoću, kupiti proizvode koji su nam više ili manje potrebni… Može izgledati zastrašujuće, ali ponekada stalna povezanost s internetom kao da pred nas stavlja odgovore prije nego smo postavili pitanja te nas sprječava da odgovore tražimo u sebi, u Božjoj riječi, u razgovoru s ljudima... U takvo okruženje treba ući Božja riječ i pokazati da put do istinskih odgovora nećemo pronaći u površnim riječima, da iskustvo istinskog susreta nećemo doživjeti samo slanjem poruke, da je čovjek puno više od onoga što posjeduje. Prvi zadatak za današnjeg navjestitelja jest prema tome ukazati čovjeku da mu je Bog potreban i da ništa neće ispuniti njegova očekivanja osim Boga.


Povratak