Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Missionary heroes  

Sedam hrabrih mučenica za Crkvu u Kini

Piše vlč. Odilon Singbo

Postoje misionari koji sami nose breme svojega misijskog djelovanja, a postoje i oni drugi, koji nose to breme u zajedništvu i zajedničkom radu. Povijest misionara i misionarki Crkve poznaje razne oblike misijskog djelovanja. U toj povijesti neizbježno je spomenuti sedam hrabrih misionarka koje su doživjele mučeništvo zbog svoje vjere u Krista. Riječ je o redovnicama koje su dale svoj život kao sjeme za rast radosne vijesti u Kini. Jučer, kao i danas, velik je broj onih koji nose otvorenost prema Bogu, raspoloženje za nadahnuće Duha Svetoga, svakodnevni angažman u služenju drugima, istinsku ljubav itd. Život i zajednička sudbina tih sedam misionarki može nam pomoći ojačati naše nastojanje oko življenja vjere u služenju Crkvi.
 

Published | 11/1/2018

Read more


Sveti Ivan Gabrijel Perboyre, lazarist i mučenik u Kini

Piše vlč. Odilon Singbo

Jean-Gabriel rođen je u Mongestyju, u Francuskoj, 6. siječnja 1802. godine, u obitelji koja je dala Crkvi tri lazarista i dvije kćeri u družbi Kćeri ljubavi. Ivan je u takvu okruženju dobio sve potrebno za kreposni život. Nakon Francuske revolucije društveno-crkvena situacija nije bila baš obećavajuća. Mnoge su crkve bile devastirane, samostani uništeni, a duše ostale bez pastira. Stoga želja za svećenstvom u tom kontekstu nipošto nije bila za Ivana neka čežnja za lagodnim životom, već hrabrost za herojsko djelo.
 

Published | 10/30/2018

Read more


Sveti Petar od Svetog Josipa Betancur

Sveti Petar od Svetog Josipa Betancur rođen je 21. ožujka 1626. u Vilafloru, selu koje se nalazi na otoku Tenerifeu. Poznat je i kao „američki sveti Franjo Asiški“. Franjevački je trećoredac i misionar te prvi gvatemalski i srednjoamerički svetac. Sin je pobožnih seljaka Amadora i Ane, a do svoje je 24. godine bio siromašan pastir i vrijeme provodio uza svoja stada.
 

Published | 9/1/2018

Read more


Back