Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Dani i godine  

Objavljeno | 11.5.2018.

Piše vlč. Antun Štefan
 
Vjerujem da ste čuli za različite Dane otvorenih vrata. Nedavno sam i sam sudjelovao na jednom takvom događaju. Radi se o danima kada omogućujemo drugima da s nama provedu određeno vrijeme, da otkriju gdje i kako živimo i da uđu u našu zajedničku tajnu.
Nama kršćanima o vratima govore i evanđeoski izvještaji o Isusovom uskrsnuću, ali ne o otvorenim, nego o zatvorenim vratima. Ova je činjenica vrlo važna za život u Kristu. Uskrsli Isus je k apostolima, koji su se, prestrašeni, skrivali, ušao kroz zatvorena vrata dvorane u kojoj su se nalazili. Dakle, susret Uskrsloga sa svojima događa se iza zatvorenih vrata. Najprije im je rekao: ''Mir vama! Ne bojte se!'', zatim im je pokazao svoje rane, tumačio im Pisma i potom ih poslao propovijedati.

 
Drugi vatikanski sabor obilježila je riječ aggiornamento, poziv na izvanjsko prilagođavanje Crkve vremenu u kojem živi, ali i na promjenu shvaćanja Crkve o samoj sebi. Trebalo je promijeniti komunikaciju sa svijetom, a istodobno biti jasniji u shvaćanju vlastitog identiteta! I krenulo je. Počeli smo otvarati vrata na sve strane. No, kao da smo zaboravili da, nakon što se otvore vrata, nastaje propuh. A onda dolaze i bolesti. Vremenu smo se koliko toliko prilagodili, ali bi trebalo pronaći i dvoranu zatvorenih vrata, od kuda je sve krenulo.
 
Poziv da se vratimo na izvore, ad fontes naše vjere, uskrslom Gospodinu, u svako vrijeme, zvali ga mi konzervativni ili modernim, za nas je vrlo važan. Susreti s uskrslim Gospodinom iza zatvorenih vrata vratit će nam mir i spokoj, sigurnost u vjerničkom hodu, razumijevanju Pisma, i snagu za propovijedanje. Krajnje je zato vrijeme da počnemo proslavljati takve dane zatvorenih vrata, dane kada ćemo redovito susretati uskrslog Gospodina, na način kako je to bilo prvog uskrsnog jutra. Treba nam mira i sigurnosti, treba nam učitelja i misionara! Ljepota susreta s Uskrslim započinje iza zatvorenih vrata.


Povratak