Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Iz života naših misionara  

DR Kongo - Završena gradnja mosta na rijeci Mususi u Misiji Ngengere

Piše fra Ilija Barišić

Papa Franjo nas poziva: „Gradite mostove! Za uspješno naviještanje evanđelja gradite mostove, a ne zidove. Isus je gradio mostove, a ne zidove. Njegova poruka spasenja upućena  je svim ljudima i cijelomu svijetu. Nama su potrebni mostovi, a ne zidovi. Treba razvijati kulturu susreta! Nužno je potrebno da, svatko na svojem području i terenu, aktivno nastoji i učini sve što je moguće da se iskorijene uzroci bijede i nevolje tog naroda; da svatko gradi mostove  bratskih odnosa, što je temeljni uvjet za svaki pravi ljudski razvoj i napredak“, poručio je papa Franjo 8. siječnja 2018., pred svim diplomatima koji su akreditirani u Vatikanu.
Mislim da nije potrebno tražiti smisao ni davati tumačenje navedene Papine poruke, međutim, moram priznati, ta me Papina poruka nadahnula i ponukala, potakla i ohrabrila za gradnju mosta preko rijeke Mususe, koja dijeli našu Misiju Ngengere od Župe Musimba, u Biskupiji Butembo-Beni, u Kongu.
 
Potreba koja se ukazala i nakana koju smo imali, u dogovoru s prefektom naše nove srednje škole Institut svetog Franje Asiškoga i predstavnicima roditelja te dvojicom župnika i župnim savjetom, bila je da osiguramo đacima i njihovim roditeljima siguran prijelaz preko rijeke Mususe, koja uslijed velikih kiša često veoma nabuja i vrlo je opasna.
Svaki početak je težak i neizvjestan, ali svaki dobar svršetak donosi posebnu radost i zadovoljstvo. Bilo je ovo prvi put da sam se upustio u „pustolovinu“ gradnje mosta, i to preko dosta velike i neugodne brdske rijeke.
 

Objavljeno | 13.6.2019.

Pročitaj više


Zambija - Nova evangelizacija Misije svete Marije Njoko i okolnih sela

Piše don Boris Dabo

„Oče, evo nas, i mi ćemo biti misionari zajedno s vama!“ Tako su govorili s entuzijazmom naši prijatelji dok su se iskrcavali iz auta kojim smo ih bili dovezli od rijeke Zambezija, koju su prešli čamcima, i dok su ulazili u kuću koju smo im pripremili za smještaj u misiji u sljedećem tjednu, koji će provesti s nama. Došlo ih je u prvoj skupini 15 muškaraca i žena iz grada Livingstonea, koji je središte naše biskupije, u nedjelju 5. svibnja. Druga skupina, od njih 30, dolazi u srijedu, a onda dolaze još tri mlada svećenika. Dvojica su iz Zambije, otac Mukubesa, iz susjedne Župe Sioma, i otac Ignazio Muyunda, iz susjedne Biskupije Mongu, a treći je iz Nigerije, no u službi je u Biskupiji Livingstone. Tad će ekipa biti potpuna!
Prva skupina, oni koji su stigli u nedjelju, već su sljedećeg jutra počeli svoj misijski rad tako što su u pet sati ujutro, još za mraka, u kući gdje su bili smješteni, a to je naša župna kuća, koju smo im cijelu dali na korištenje, počeli molitvu. Ta se molitva čula po čitavoj misiji jer je bilo pjesme i glasne molitve (i mene je probudila), a trajala je više od jednog sata. Nisam se začudio, poznati su mi još od prije nekoliko godina, dok su sudjelovali u evangelizaciji u tada novoj misiji, Nawindi.

 

Objavljeno | 7.6.2019.

Pročitaj više


Tanzanija - Noela je otišla gladna u školu

Piše don Dražan Klapež

Svako dijete ima pravo na radosno djetinjstvo i školovanje. Srce me boli zbog činjenice da u 21. stoljeću postoje dijelovi svijeta gdje djeca to nemaju. Tako je, nažalost, i ovdje u Tanzaniji. I još kad su k tomu gladna i bolesna, nema strašnijega. Svakodnevica je te djece teška i u potpunosti drugačija nego u nekim drugim dijelovima svijeta.
Mnoga se djeca bude već u ranu zoru i putuju u udaljenu školu da bi došla na vrijeme na nastavu. Satima pješače do škole. Put nije lagan, a prijevoza nema. Mnoga ne doručkuju, jer rano ustaju, a mnogane doručkuju zato jer nemaju što. Tako su djeca cijeli dan, od rane zore do kasnog popodneva, u školi s praznim trbuščićem i zbog toga često padaju u nesvijest.
Tako su nedavno u Luhindu, uosnovnoj školi, malu Masajku iz trećeg razreda, koja je pala u nesvijest, morali prebaciti motociklom u ambulantu.
Učitelji su najprije posumnjali da je dijete bolesno, da ima malariju, ali liječničkim pregledom utvrđeno je da je uzrok bio – glad.
Tužno je to. Pretužno.


Objavljeno | 4.6.2019.

Pročitaj više


Povratak