Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Svjetski dan misija 2015  

U svojoj poruci za Svjetski dan misija 2015. godine, koji se obilježava 18. listopada, u sklopu Godine posvećenog života, papa Franjo kaže da ''budući da čitav Kristov život ima misijski karakter, muškarci i žene koji ga izbliza slijede moraju posjedovati tu misijsku osobinu'', jer su ''misije sastavni dio 'gramatike' vjere".
 
U misijskom djelovanju moramo posebno bdjeti da se narodi vrate ''svojim korijenima i da sačuvaju vrijednosti svojih kultura. To znači da je potrebno upoznati i poštovati druge tradicije i filozofske sustave te shvatiti da svi narodi i kulture imaju pravo da im se pruži pomoć da polazeći od svoje vlastite tradicije uđu u misterij Božje mudrosti i prihvate Isusovo evanđelje, koje rasvjetljuje i preobražava sve kulture.''
 
Crkva shvaća, na temelju tih pastoralnih poticaja, da mora posvetiti posebnu pozornost odgoju svećenika, redovnika, redovnica, katehista, laika i teologa u misijskim zemljama, jer samo po njima, u kontekstu njihovih kultura, njihovi narodi mogu istinski razumjeti i prihvatiti naučavanje Crkve. Istina, da bi u misijama bio dovoljan broj domaćih duhovnih zvanja, i dalje će prisutnost stranih misionara biti važna, ali je aktivno promicanje formiranja lokalnog prezbiterija ispravan i trajan put razvoja evangelizacije svijeta.
 
Misijska je djelatnost već ostvarila vrijedne rezultate na tom području, tako da već postoje dobro zasađene Crkve, ponekad s takvom snagom i zrelošću da mogu u isto vrijeme popuniti potrebe svoje zajednice i čak poslati vjerovjesnike u Crkve u krajeve ''staroga kršćanstva''.
 
Za duhovna zvanja u misijama posebno se brine Papinsko misijsko djelo svetog Petra apostola. Kod nas u Hrvatskoj o tom djelu dosada nismo previše govorili u našim misijskim aktivnostima. Dok Djelo za širenje vjere i Djelo sv. Djetinjstva imaju ''svoje dane'' u pastoralnoj godini, Svjetski dan misija na predzadnju nedjelju u mjesecu listopadu, a Djelo sv. Djetinjstva na Bogojavljenje, Djelo svetog Petra apostola još nema. Zbog toga je svaka biskupija zamoljena da izabere vrijeme koje će joj najviše odgovarati za organiziranje pomoći rastu duhovnih zvanja u misijama.
 
Povodom ovogodišnjega Svjetskog dana misija, Papinska misijska djela u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini predlažu različite pastoralne aktivnosti koje bi našim biskupijskim i župnim zajednicama pomogle oko organizacije i aktivnosti Papinskoga misijskog djela sv. Petra apostola, jer se ono konkretno brine za rast duhovnih zvanja u misijama.
 
Pripremili smo za tu prigodu – brošuru, koja u svoja dva dijela sadrži najprije Papinu poruku za Svjetski dan misija, a zatim liturgijske i opće animacijske materijale; te plakat i letak.
 
Materijale možete preuzeti ovdje:
Plakat
Brošura

Povratak