Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Siječanj 2019.-piše vlč. Pero Jurčević  

Objavljeno | 1.1.2019.

Da mlade osobe, posebno u Južnoj Americi, slijede primjer Marije i odazovu se Gospodinovu pozivu da svijetu prenesu radost evanđelja

Pastoral mladih - pastoral zvanja

Jedan od najvažnijih, ali i najzahtjevnijih pastorala upravo je pastoral mladih.
Mladi su u današnjem svijetu podložni različitim utjecajima, posebno medija i društvenih mreža, koji promoviraju jedan egoistični (selfie), materijalistički (potrošački) i hedonistički (uživalački) mentalitet. Važnije je „imati“ (što više „materijalnoga“ ili „markiranoga“), a ne „biti“ (što više čovjek ili „bogat“ duhovnim vrijednostima). Da bi mladi postali zrele i odgovorne osobe, potrebna im je podrška cijelog društva; najprije njihovih obitelji, a onda Crkve i odgojno-obrazovnih ustanova. Sam Isus ukazuje na važnost odnosa već prema djeci: „Pustite djecu k meni, takvih je kraljevstvo nebesko.“ Mnogi znanstvenici tvrde da na razvoj čovjeka najviše imaju njegove prve tri godine života (k tomu računajući i vrijeme od začeća pa do rođenja djeteta). Pastoral mladih usko je povezan uz pastoral obitelji, koje su temeljna jedinica društva, a tako i Crkve („obitelj – crkva u malom“).
Iz tog možemo zaključiti da cijelo društvo treba posebnu pozornost i pomoć (u svakom smislu) davati obiteljima te pravilnu odgoju djece i mladih. Pastoral mladih je ujedno i pastoral (duhovnih) zvanja, jer mladi svoje zvanje prepoznaju i odluče se za njega posredništvom drugih (uz nečiju pomoć). U tome možemo uočiti veliku i odgovornu ulogu Crkve, tj. crkvenih službenika i vjernika laika.

 
 


Južna Amerika
 
Kada pomislimo na Južnu Ameriku kao kontinent, to nas asocira na negativne pojave kao što su kolonijalizam, ratovi, pobune, nasilja, siromaštvo, kriminal… To su sve strašne posljedice nepravda  koje su protivne dostojanstvu  ljudskog života. Teško je i zamisliti kakve posljedice ostavljaju takve pojave na cijelo društvo, na obitelji, a posebno na djecu, koja su najnezaštićenija.
Kako onima koji su prošli (ili još uvijek prolaze) takve strahote pomoći?
Uz molitvu za Božju pomoć kod teških trauma svakomu takvu čovjeku najviše pomaže (djelotvorna) ljubav. To najlakše uočavamo na primjeru naših misionara i misionarki, koji se žrtvuju, na svaki način pomažu i dijele sudbinu tih ljudi, onih koji su „najmanji“ („Što učiniste jednom od onih najmanjih, meni učiniste.“). Mnogi od njih su se takvim životom posvetili i proglašeni su od Crkve svetima. Djelotvorna ljubav pomaže svakomu čovjeku, a najviše najpotrebnijima i otvara još više srce za Božju ljubav, koja se očituje po žrtvi  (darivanje cijelog sebe) i patnji za i zbog drugoga.
 
Marija kao uzor „odaziva na Božji poziv“
 
Kada Marija po anđelu Gabrijelu dobiva Božji poziv da postane Majkom Sina Božjega, najprije razmišlja i propituje u svjetlu Božje riječi: „Kako će to biti…?“ A kada dobije odgovor, spremno se na njega odaziva: „Evo službenice Gospodnje. Neka mi bude po riječi tvojoj.“
Važno je Marijino duhovno stanje (čistoća srca), promišljanje, poznavanje Božje riječi i spremnost na služenje (sebedarje) Bogu. Marija pristaje biti majkom Isusovom sve do najtežih trenutaka, do smrti na križu, kada prima Sinovo beživotno tijelo („I tebi će mač boli probosti srce.“).
 
„Mladi za mlade“
 
Mladi ljudi (općenito), za razliku od starijih, po uzoru na Mariju, imaju velike ideale u životu, puni su entuzijazma i energije, žele postići nešto veliko u životu (ne mire se s osrednjošću); zbog toga ih je važno u tom podržati, pravilno usmjeriti i dati im primjer (vlastitog života). Na taj način mogu se oduševiti za duhovni poziv služenja kamo ih već Bog pošalje. U duhovnome ili drugom pozivu mladi ljudi najviše mogu pomoći mladima koji su proživjeli teške traume ili su u teškim životnim situacijama, jer ih najbolje razumiju. Oni su već sami po sebi puni poleta i radosti, a još kad su otvoreni Božjoj ljubavi i milosti, mogu gdje god se nađu širiti radost evanđelja svim ljudima.
Mogu širiti radost one ljubavi prema svakomu čovjeku koju je naš Gospodin Isus dokazao i pokazao svojom smrću na križu radi otkupljenja cijelog čovječanstva od grijeha, a s njime kao suotkupiteljica i njegova i naša Majka Marija.

 


Povratak