Izvanredni mjesec hbk.hr PMD

Rujan 2016. - piše mons. Slobodan Štambuk, biskup hvarsko-bračko-viški  

Objavljeno | 2.9.2016.

Da kršćani, sudjelujući u sakramentima i razmatrajući Sveto pismo, postaju sve svjesniji svoga blagovjesničkog poslanja.

Uočiti nam je da bez primanja sakramenata i razmatranja Božje riječi, u kojima se čuva sveta duhovna snaga, nije moguće udovoljiti blagovjesničkom poslanju. Dobra žetva i urod u rujnu mjesecu se prepoznaje. Naš "rujan" nastupi kad navjestitelj počne svoj sveti posao. Sva dobra "ulaganja" na kraju imaju svoj vidljivi učinak. Sedam svetih sakramenata u svojim pojedinostima hrana su za vjernika, hrana je to i osnovna podloga za duhovni napredak. Od rođenja pa do smrti upotreba sakramenta i navještaj Božje riječi biva nezaobilazna stvarnost, za što je Krist, naš Učitelj, htio da se u svakom "izdanju" ljudskog i vjerničkog življenja osjeti koliko i što svaki pojedini sakrament daje kršćanskomu nastojanju. Krštenju je "zadatak" pokrenuti sve duhovne i tjelesne moći kod svakoga pojedinog krštenika. Dakako, uvijek uvažavajući starosnu dob krštenika. Dijete ima djetinje zadatke, mladić i djevojka imaju zadatke prilagođene uzrastu i mogućnostima, otac i majka, svaki na svoj način preuzimaju svete zadaće u širenju kraljevstva Božjega, dok stariji, osobito oni koji su tjelesno nemoćniji, pozvani su se molitveno zauzeti i pozitivno u tom smjeru djelovati na svoje mlađe. Krštenjem se počinje kršćanska "životna utrka" za što svrsishodnije postignuće zacrtana cilja. Sudjelujući u tom temeljnom sakramentu, kršćanin ulazi u prvi razred osnovne Kristove škole, škole s domaćim zadaćama.
Sa svetom potvrdom dolazimo na viši stupanj spremnosti: povrditi svoje (mladenačko) opredjeljenje za Krista, za njegov nauk, za njegovo evanđelje. Ispunjenjem "norme" za primanje svetih sakramenata kršćanske inicijacije (krštenje, krizma, pričest) – kao da smo se popeli na visoku uzvišicu, s koje nema odstupanja. Postaje se svjestan svoga blagovjesničkog poslanja. Počinje "viši stupanj" pripravnosti za "bojeve Božje". U toj "borbi" uzimamo česti "obrok" hrane, hrane duhovne, koja se nalazi u tajni svete Pričesti. Po toj hrani, poput svetog Ilije, lakše ostajemo na "uzvišici", na našem brdu Horebu. A za slučaj posustajanja, pa i sporadičnih "gubljenja pozicije", na usluzi nam je sveta ispovijed. Božje je milosrđe veliko, Božje "razumijevanje" je bezgranično, njegova ljubav je uvijek na duhovnoj usluzi: Bože dobri, pomozi nam da to pametno i uvijek na vrijeme hrabro iskoristimo!
U tri preostala sveta izvorišta (sveti red, ženidba i sveto pomazanje) daje nam se "zalog" budućih koraka, narednog djelovanja u suočavanju s novim poteškoćama, koji nam daje dodatnu "infuziju" za osvježenje, za blagovjesničko djelovanje. Hvala ti, Gospode, za tolike milosne dare po kojima postajem veseliji navjestitelj tvog otkupljenja.
 


Povratak